Alwin Lubbers Software

Top Trucker Jobs

Bezoek website

Voor Top Trucker Jobs hebben wij verschillende services verricht; de back-end, delen van de front-end, database en verdere ondersteuning.

Het 'Top Trucker Jobs'-project is gerealiseerd in samenwerking met Meppelink Media in opdracht van ABIZZ Consultancy.

Verantwoordelijkheden
Huisstijl, Back-end, ondersteuning, databasebeheer, delen van front-end